Tipus de soldadura

05-04-18 admin 0 comment

QUÈ ÉS LA SOLDADURA?

La soldadura és un dels processos de fabricació més coneguts i que suposa la unió de dos materials que en la majoria dels casos són metalls a través d’un procés de fusió (també conegut com coalescència). Aquest procés de soldadura es produeix a través de la fundició d’ambdues peces (pudiendo agregar-se en aquest moment algun tipus de material de relleno). Una vegada que es produeix l’enfriament de la fundició, es converteix en una unió fixada entre tots dos materials.

Una de les principals fonts d’energia que es requereix la soldadura és l’energia elèctrica.

Però, què tipus de soldadura existeixen?

TIPUS DE SOLDADURA DEPENENT DEL MATERIAL DE APORTACIÓ

Hi ha dos tipus de soldadura per a materials metàl·lics que varien en funció del material d’aportació:

SOLDADURA HOMOGÈNIA
És el tipus de soldadura en el qual no s’empra el conegut com a material d’aportació o, si es fa servir, és del mateix material que les peces que van a unir-se.

És a dir, perquè la soldadura sigui homogènia si s’empra material d’aportació, es requereix que aquest sigui del mateix tipus que el material de les peces en qüestió.

Soldadura HETEROGÈNIA
És la soldadura que es realitza entre materials o metalls de diferent tipus o aquella en què, tot i que els metalls són del mateix tipus, el material d’aportació és de diferent naturalesa.

Soldadura FORTA

La soldadura forta és un tipus de soldadura tèrmica en la qual un material d’aportació ja fos s’introdueix en el forat o punt d’unió dels metalls. Els metalls d’aportació per a aquest tipus de soldadura superen una temperatura de més 500 ºC (els metalls d’aportació en aquest tipus de soldadura sempre superen els 450 ºC), tot i que aquesta temperatura és inferior a la dels metalls que són objecte de la soldadura.

Com avantatge principal podem destacar que, en aquest tipus de soldadura, si s’empra el metall d’aportació adequat, la unió produïda entre els dos metalls serà molt resistents, més fins i tot que el metall d’aquests materials.

És en les soldadures per gas en què l’oxigen actuarà com a agent inflamatori, mentre que com a combustible es podran emprar un altre tipus de gasos, com ara el butà, el propà i fins i tot l’acetilè i l’ús d’un o altre dependrà del tipus d’aplicació.

Característiques de la soldadura forta

Aplicacions: Es fa servir sobretot per a unions entre metalls com bronze, acer, plata, llautó o coure
Tipus: La soldadura forta és un tipus de soldadura heterogènia
Materials d’aportació: El material d’aportació més comú és el llautó, encara que també es pot emprar el coure.
Temperatura: La soldadura forta aconsegueix una temperatura de vuit-cents graus
Eina: S’empra el bufador de gas com a eina principal
Soldadura TOVA

Soldadura TOVA

La principal diferència entre la soldadura tova i la soldadura forta és la temperatura de fusió del material d’aportació. És a dir, en el cas de la soldadura tova, la temperatura de fusió del material d’aportació és inferior als quatre-cents cinquanta graus, mentre que a la soldadura forta, la temperatura del metall d’aportació és superior a aquesta temperatura.

Característiques de la soldadura tova

Aplicacions: La soldadura tova té moltíssimes aplicacions, des de la creació de joguines fins a fins i tot la fabricació de motors. Encara que la seva aplicació més comuna és la unió de petites peces de diferents materials.
Tipus: La soldadura tova és heterogènia, atès que s’uneixen materials de diferent naturalesa
Materials d’aportació: L’aliatge d’estany és el material d’aportació més comú en aquest tipus de soldadura, encara que s’utilitza, també, el plom.
Temperatura: La temperatura pot arribar als 400 ºC
Eina: L’eina més utilitzada en la soldadura tova és el soldador elèctric

SOLDADURA OXIACETILÉNICA

La soldadura oxicetilénica és una de les soldadures conegudes com autògenes i es pot realitzar com a soldadura homogènia i, també, com soldadura heterogènia.

És a dir és un tipus de soldadura en el qual el material d’aportació pot ser el mateix que el del metall base (homogènia) o diferent al metall d’aportació (heterogènia) o pot realitzar-se sense material d’aportació (soldadura autògena).

Característiques de la soldadura oxiacetilènica

Aplicacions: S’aplica en soldadures “grans”. És a dir, se sol emprar en en soldadures relatives a la construcció, automobilisme o fins i tot la indústria naval.
Tipus: La soldadura oxicetilénica, com hem comentat, pot ser tant heterogènia com homogènia (fins i tot autògena)
Materials d’aportació: S’empra el mateix material d’aportació, diferent o no emprar material d’aportació
Temperatura: La temperatura a la soldadura oxicetilénica pot superar els 3.000 ºC
Eina: En aquest tipus de soldadura s’empra el bufador oxiacetilènic, que aconsegueix que no es propagui la calor, aconseguint una fusió ràpida. I per a això empra l’oxigen com a agent inflamatori i l’acetilè com a font de combustible

TIPUS DE SOLDADURA PER RESISTÈNCIA ELÈCTRICA

Característiques d’aquest tipus de soldadura

Aplicacions: És un tipus de soldadura realment important en l’actualitat, sobretot en la indústria del dia d’avui, ja que és una soldadura que s’utilitza amb materials com la xapa fina. S’utilitza per als electrodomèstics de casa, per a la carrosseria dels vehicles o en un altre tipus de sectors, com en la indústria del joguet, per exemple.
Tipus: La soldadura per resistència elèctrica és homogènia
Materials d’aportació: No s’empra material d’aportació
Temperatura: La temperatura de la soldadura per resistència elèctrica varia en funció de la temperatura de fusió dels materials que són objecte de la soldadura.
Eina: L’eina varia en funció del tipus de soldadura per resistència elèctrica ja sigui aquesta per punts, per inducció o per arc elèctric.
En aquests tres processos de soldadura la calor es produeix quan l’electricitat passa a través de les peces que es van a unir. Per a cada tipus de soldadura es fan servir diferents màquines. Anem a veure aquests tres tipus de soldadura per resistència elèctrica.

SOLDADURA PER PUNTS

La soldadura per punts suposa el procés de soldat per resistència que utilitza la pressió i la temperatura com a mètode d’unió entre les peces, és a dir, s’escalfen les peces amb el corrent elèctric fins a temperatures properes a la fusió, per després exercir pressió sobre les peces, el que provoca la unió de les mateixes.

És un tipus de soldadura que s’empra, sobretot, en plaques de xapa o metàl·liques que tinguin un gruix d’entre 0,3 i 0,5 mil·límetres.

De tots els tipus de soldadura per resistència, aquest és el més complex i, per això, si voleu més informació podeu llegir aquest article sobre la soldadura per punts.

SOLDADURA PER INDUCCIÓ

La soldadura per inducció o també coneguda com soldadura per costura és una variació de la soldadura per punts i encara que es basa en el mateix sistema que la soldadura anterior, la diferència principal és que en aquesta, es canvien les puntes dels elèctrodes per rodets.

SOLDADURA PER ARC ELÈCTRIC

Aquest tipus de soldadura es realitza amb un elèctrode revestit i com a característica principal destaca la creació d’un arc elèctric entre una vareta metàl·lica coneguda com elèctrode o elèctrode revestit i la peça que és objecte de la soldadura.Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies